«Η οικονομική σταθερότητα και η ανταγωνιστικότητα εντός της ευρωζώνης είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία και ανάπτυξη» Κοινή Δήλωση ΣΕΒ και Περιφερειακών Συνδέσμων 3.3.2015

 

«Η οικονομική σταθερότητα και η ανταγωνιστικότητα εντός της ευρωζώνης είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία και ανάπτυξη».  Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα  στο οποίο κατέληξε το Συμβούλιο των Προέδρων του ΣΕΒ και των Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων (ΣΒΒΕ,ΣΒΘΚΕ,ΣΒΠΔΕ,ΣΒΑΠ), που πραγματοποιήθηκε σήμερα (Τρίτη, 3.3.2015) στην πόλη του Βόλου.

Οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι ως εκπρόσωποι μεταποιητικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 300 χιλιάδες εργαζόμενους, συμφώνησαν ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτη και δεσμεύτηκαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη μιας βιομηχανικής πολιτικής που θα στοχεύει στην παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων, με την αξιοποίηση υπαρχουσών και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.  Προς αυτή την κατεύθυνση επεξεργάσθηκαν και θα καταθέσουν άμεσα δέσμη 25 προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία.

Επισημάνθηκε εξάλλου ότι η τρέχουσα οικονομική αβεβαιότητα στραγγαλίζει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, επιβαρύνει δυσανάλογα το κόστος λειτουργίας τους, αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο για την επιβίωση τους, και αποτρέπει τις επενδύσεις και την αύξηση της απασχόλησης.

Η ελληνική βιομηχανία που αποτελεί την ατμομηχανή των εξαγωγών, των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας, και των σταθερών θέσεων εργασίας στην ελληνική οικονομία, είναι ο βασικός «αιμοδότης» των δημοσίων εσόδων και των ασφαλιστικών ταμείων. Στο πλαίσιο αυτό, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις υποστηρίζουν τις ενέργειες εκείνες που καταβάλει η κυβέρνηση για να κρατήσει τη χώρα στο ευρώ, να ανασυγκροτήσει την ελληνική παραγωγική βάση, να αποκαταστήσει την κοινωνική συνοχή και να προωθήσει τον εκσυγχρονισμό θεσμών και νοοτροπιών.»

 

Σύνδεση Μελών