Η Θέση μας

Η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας, που αποτελεί θεμελιακή και αμετακίνητη θέση μας, συνθέτει την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα στηρίξουμε στόχους και επιδιώξεις μέσα στο 2018 που όλοι, επιχειρήσεις και Πολιτεία, χρειάζεται να στρατευθούμε στην κοινή προσπάθεια επιστροφής της οικονομίας στην κανονικότητα.

Υποχρεωμένοι να αισιοδοξούμε πάντα για το καλύτερο και για συνεχή δημιουργία και επιτυχία έχουμε και για την νέα χρονιά, του 2018, την υποχρέωση να συσπειρώσουμε δυνάμεις και προσπάθειες προς μία κατεύθυνση. Την συμμετοχή μας στην κεντρική Ευρωπαϊκή ιδέα για αύξηση  συμμετοχής της βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ από το σημερινό 15% στο 20%.

Ο προσανατολισμός δε αυτός δεν είναι μόνο δικό μας χρέος, καθώς η επιχειρηματική κοινότητά μας ζει και οξυγονώνεται μόνο από την δημιουργία, την εξωστρέφεια και τις επιτυχίες, αλλά και της Πολιτείας η θέση της οποίας είναι  δίπλα στις παραγωγικές δυνάμεις  του τόπου μας με ανοίγματα των αγορών και διαμόρφωση  προϋποθέσεων ανταγωνιστικότητας αντάξια των δυνατοτήτων μας.

Εμείς ως επιχειρηματική κοινότητα ελπίζοντας στην σύντομη, εντός των επομένων μηνών, επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα θέλουμε και μπορούμε να συνεισφέρουμε στον αγώνα αναβάθμισης της ελληνικής βιομηχανικής και οικονομικής θέσης στα επίπεδα που έχει διεκδικήσει και κατακτήσει στον φυσικό της χώρο ο οποίος δεν είναι άλλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη.

Προσηλωμένοι στην ανάγκη  να ανελκύσουμε το καράβι της οικονομίας από το τέλμα της οκταετούς κρίσης στα ασφαλή νερά της ταχείας ανάκτησης του χαμένου εδάφους  θα χρησιμοποιήσουμε, όπως πάντα, τον ευρύ δρόμο των επενδύσεων με εξωστρέφεια και μόνιμες επενδυτικές πρωτοβουλίες,  και όχι τα μονοπάτια της προσωρινής εξόδου που την ύφεση.

 

 

Σύνδεση Μελών