Άμεση Ανάγκη για Επενδύσεις

Μια νέα εκβιομηχάνιση της χώρας, στις προοπτικές που χαράζει για το μέλλον μας η 4η βιομηχανική επανάσταση, με αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανικής μας παραγωγής  αποτελεί την θεμελιακή και αμετακίνητη θέση μας και συνθέτει την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα στηρίξουμε στόχους και επιδιώξεις μέσα στο 2020.

Και αυτό σημαίνει στην πράξη πως επιχειρήσεις και Πολιτεία, χρειάζεται να στρατευθούμε σε μια γενική και συντονισμένη προσπάθεια επιστροφής της οικονομίας στην κανονικότητα.

Υποχρεωμένοι να αισιοδοξούμε πάντα για το καλύτερο και για συνεχή δημιουργία και επιτυχία έχουμε και για την νέα χρονιά, του 2020, την υποχρέωση να συσπειρώσουμε δυνάμεις και προσπάθειες προς μία κατεύθυνση. Την συμμετοχή μας στην κεντρική Ευρωπαϊκή ιδέα για αύξηση συμμετοχής της βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ από το σημερινό 15% στο 20%.

Ο προσανατολισμός δε αυτός δεν είναι μόνο δικό μας χρέος, επειδή επιχειρηματική κοινότητά μας ζει και οξυγονώνεται από την δημιουργία, την εξωστρέφεια και τις επιτυχίες. Είναι και της Πολιτείας με σταθερή συνεργασία δίπλα στις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας ανοίγοντας την οικονομία και τις αγορές της με σταθερές προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας αντάξιες των δυνατοτήτων της παραγωγής μας.

Εμείς ως επιχειρηματική κοινότητα ελπίζοντας στην σύντομη, εντός του 2020, πλήρη επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα θέλουμε και μπορούμε να συνεισφέρουμε στον αγώνα αναβάθμισης της ελληνικής βιομηχανικής και οικονομικής θέσης στα επίπεδα που έχει διεκδικήσει και κατακτήσει στον φυσικό της χώρο ο οποίος δεν είναι άλλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη.

Προσηλωμένοι στην απόλυτη ανάγκη ταχείας ανάκτησης του χαμένου εδάφους θα χρησιμοποιήσουμε, όπως πάντα, τον ευρύ δρόμο των επενδύσεων με εξωστρέφεια και επενδυτικές πρωτοβουλίες προόδου και ανάπτυξης θεμελιώνοντας νέες βάσεις για το βιομηχανικό αύριο της Ελλάδας μακριά από τα μονοπάτια που προκάλεσαν την 10ετή κρίση.

LOGO ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σύνδεση Μελών